Egyesület adatai

Társadalmi szervezet nyilvántartási adatai


Név: Jégkert Sportegyesület
Nyilvántartási szám: 11.807.
Jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.60965/2005/4, 2006.01.13.
Székhely: 1024 Bpest, Margit Krt. 66. (egyben az egyesület alapszabályának tárolási helye)
A társadalmi szervezet képviselőjének neve: Varjú Árpád
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés
Cél szerinti besorolása: sporttevékenység
Közhasznúsági fokozata: közhasznú (2007.szept.21.)
A sportról szóló 2004.évi I.törvény 16 par.szerinti sportegyesület
Adószám:18121063  1 41
Banksz.: 10102244-61943300-01005008
Célja: Budapesten (kiemelten a II.kerületben) a jégkorong (kiemelten a gyermekjégkorong), mint sporttevékenység feltételeinek megteremtése és javítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
Szakosztályok: jégkorong, műkorcsolya